Home Beginner Intermediate Advanced Quizzes
Site henüz yapım aşamasındadır. Okuldaki öğrencilerimin faydalanması için ders konuları ve sınavlar eklenmiştir.
Home > Beginner > A - An - The

A - An - The

A - an Türkçe'deki bir'in karşılığıdır. İngilizce'deki kullanımı biraz daha farklıdır.

"A"

Ağızdan çıkan ilk ses eğer sessiz bir harfse; kelimenin önüne "A" koyarız.

a book a girl a director a school
a pencil a man a towel a restaurant
a desk a woman a car a spoon
a hospital a table a bicycle a teacher
a city a bus a watch a country
a house a model a European a university

"An"

Ağızdan çıkan ilk ses eğer sesli bir harfse; kelimenin önüne "An" koyarız.

an orange an ash-tray an umbrella an office
an apple an American an English man an engineer
an egg an air-hostess an elephant an ugly girl
an hour an honest boy an engagement an actress

"The"

Türkçe'de kullanılmayan bir tür belirteçdir. Genel ifadeyle; sayılabilen-sayılamayan, tekil-çoğul her tür nesne ile kullanılabilen bir çeşit belirteçdir. Kullanım yerleri her ne kadar konuşmada pek önemli olmasa da yazılı İngilizce'de önemlidir. Kullanım yerleri;

# Daha önce bahsi geçmiş kişi(ler) veya nesne(ler)den tekrardan bahsedilecekse.

There is a doctor and a nurse in the doctor's room.
The doctor is American and the nurse is English.

# Çoğul anlamlı bir grubu ifade eden sıfatlardan önce kullanılır(Fakirler, Uzunlar)

The poor : People who are poor; poor people.
The blind : People who are blind; blind people.

# Tek olarak kabul edilen nesnelerden önce kullanılır.

You can see the moon when the sky is clear.
The sun rises in the East and sets in the West.

# En üstünlük bildiren sıfatlardan(superlatives) ve sıra sayılarından önce kullanılır.

March is the third month of the year.
The Kızılırmak is the longest river in Turkey.

# Sinema, otel, tiyatro, disco, restoran, taverna ve topluma açık yer adlarından önce kullanılır.

The Çırağan Hotel is the best place in Istanbul for me.
The Emek was a good cinema for the latest movies.

# Irmak, takımada, sıradağlar(tek dağ adlarından önce kullanılmaz) ve deniz adlarından önce kullanılır.

Kartepe is the highest mountain on the Samanlı Mountains.
Trabzon is on the Black Sea.

# Ülkelerin politik başlıklarından önce kullanılır(Ülkelerin isimlerinden önce kullanılmaz).

Michael lives in the United Kingdom.
The Republic of Turkey is very young.

# Sanatsal çalışmalar ve tarihi yerlerden önce kullanılır.

I have visited the Ephesus several times.
Leonardo Da Vinci painted the Mona Lisa.

Konuyla ilgili sınavlar :
A - An - The
Konuyla ilgili testler :
A - An - The

Anlamını bilmediğiniz kelimeler için online sözlüğü kullanabilirsiniz...
Anasayfa
Önceki Ders Dersler Anasayfa Sonraki Ders