Home Beginner Intermediate Advanced Quizzes
Site henüz yapım aşamasındadır. Okuldaki öğrencilerimin faydalanması için ders konuları ve sınavlar eklenmiştir.
Home > Beginner > Singular - Plural

Singular - Plural
Tekil - Çoğul

İngilizce'de aynen Türkçe'de olduğu gibi tekil nesneler yalın halde kullanılır. Çoğul yaparken Türkçe'de "-ler, -lar" eklenir, İngilizce'de ise sadece "-s" takısı kelimenin sonuna eklenir.

Pen - Pens Bird - Birds Picture - Pictures Game - Games Boy - Boys

Bazı özel durumlarda çoğul takısı olan "s" değişikliğe uğrar. Bunlar;

# Eğer nesne "-s, -ss, -sh, -ch, -o*, -x veya -z" ile bitiyorsa tek bir "s" değilde "es" takısı eklenir.
*Bazı kelimelerde değişme olmaz (Photos, Radios, etc )

Buzz - Buzzes Bus - Buses Hero - Heroes Box - Boxes Church - Churches

# Eğer nesne "-f veya -fe" ile bitiyorsa, sondaki "-f , fe" kaldırılır, yerine "-ves" konur.

Thief - Thieves Shelf - Shelves Wife - Wives Knife - Knives Wolf - Wolves

# Eğer nesne "-y" harfi ile bitiyorsa ve sondan önceki harfi sessiz ise; çoğul yapılırken "-y" harfi kaldırılır, devamında "ies" konur.

Fly - Flies Country - Countries Spy - Spies Baby - Babies Cry - Cries

# Bazı kelimelerin düzensiz çoğulları vardır. Birkaç örnek;

Child - Children Man - Men Tooth - Teeth Foot - Feet
Woman - Women Louse - Lice Mouse - Mice Goose - Geese
Person - People Ox - Oxen

# Bazı kelimelerin hem tekil hem çoğul anlamları vardır. (One deer is ... / Two deer are ...)

Deer Fish Means Series Sheep Species

# İngilizce'ye yabancı dillerden gelen kelimelerin kendi dillerindeki çoğulları kullanılır.

Criterion Criteria Stimulus Stimuli Vertebra Vertebrae Basis Bases Bacterium Bacteria

# Bazı kelimelerin hiçbir zaman tekilleri olmaz. Bazılarının da hiçbir zaman çoğulları olmaz. Birkaç örnek;

No Singular Form No Plural Form
Glasses News
Scissors Measles
Pliers Furniture
Cattle Advice
Trousers Rubbish
Police Information

Konuyla ilgili quizler:
Singular - Plural

Anlamını bilmediğiniz kelimeler için online sözlüğü kullanabilirsiniz...
Anasayfa
Önceki Ders Dersler Anasayfa Sonraki Ders