Home Beginner Intermediate Advanced Quizzes
Site henüz yapım aşamasındadır. Okuldaki öğrencilerimin faydalanması için ders konuları ve sınavlar eklenmiştir.
Home > Intermediate > Simple Future Tense

SIMPLE FUTURE TENSE
"WILL"
Positive
Negative
Question
I
will
read a book
I
won't
read a book
Will
I
read a book?
You
will
read a book
You
won't
read a book
Will
you
read a book?
He
will
read a book
He
won't
read a book
Will
he
read a book?
She
will
read a book
She
won't
read a book
Will
she
read a book?
It
will
read a book
It
won't
read a book
Will
it
read a book?
We
will
read a book
We
won't
read a book
Will
we
read a book?
You
will
read a book
You
won't
read a book
Will
you
read a book?
They
will
read a book
They
won't
read a book
Will
they
read a book?

Kullanımı (Usage)

1. Konuşma esnasında anlık istekler belirtilirken kullanılır.
A: Çok acıktım. A: I'm very hungry.
B: Sandviç yaparım B: I will make some sandwiches.2.
Söz verirken kullanılır. ([Ona sürpriz parti hakkında birşey söylemeyeceğime dair söz veriyorum.][I promise I will not tell him about the surprise party.])
3. Gelecek hakkındaki tahminlerimizi bu tense ile anlatırız. ([2007 yazı daha da sıcak olacak.][The summer of 2007 will be hotter.])


Kuralları

Tablodan da anlaşılacağı gibi Affirmative(positive)[olumlu]cümle kurarken kural;

''Subject + will + verb + complement''

şeklindedir.([Akşam yemeği için bize yemek pişirecek.][She will cook us some meal for dinner]) Özne ne olursa olsun; fiilden önce "will" kalıbını kullanırız.

Olumsuz (Negative) cümle kurarken kuralımız;

''Subject + will not(won't)+ verb + complement''

şeklindedir. Tablodanda anlaşılacağı gibi olumlu (Positive) cümleden tek farkı; will'den sonra "not" olumsuzluk ekinin getirilmesidir. ([İngilizce sınavından iyi bir not alamayacağım..][I will not get a good mark from the English exam.].)

Soru (Question) cümlelerinde kullanacağımız kural ise;

''Will + subject + verb + complement + ?''
şeklindedir. Özne ne olursa olsun; cümlenin başına "will" kalıbı getirilir, daha sonra özne ve arkasından fiil getirilir. ([Tuzu uzatır mısın, lütfen?][Will you pass the salt, please?])

"Be Going To"
Positive
Negative
Question
I
am
going to
read a book
I
am not
going to
read a book
Am
I
going to
read a book?
You
are
going to
read a book
You
aren't
going to
read a book
Are
You
going to
read a book?
He
is
going to
read a book
He
isn't
going to
read a book
Is
He
going to
read a book?
She
is
going to
read a book
She
isn't
going to
read a book
Is
She
going to
read a book?
It
is
going to
read a book
It
isn't
going to
read a book
Is
It
going to
read a book?
We
are
going to
read a book
We
aren't
going to
read a book
Are
We
going to
read a book?
You
are
going to
read a book
You
aren't
going to
read a book
Are
You
going to
read a book?
They
are
going to
read a book
They
aren't
going to
read a book
Are
They
going to
read a book?

Kullanımı (Usage)

1. "Be Going To" kalıbı planlanmış işlerden bahsedilirken kullanılır. ([Gelecek yıl Lonra'ya tatile gideceğiz.][We are going to go to London for holiday next year.])
2. Gelecek hakkındaki tahminlerimizde "Be Going To" kalıbı da kullanılır. (Will kalıbı da kullanılır.)

Kuralları

Affirmative (positive) [olumlu] cümle kurarken kural;

''Subject + am/is/are + going to + verb + complement''

şeklindedir. Özne eğer 1. tekil kişi (I) ise; yardımcı fiil olarak "am" kulanılır, daha sonra "going to" kalıbı eklenir ve ardından fiilimiz yalın halde kullanılır ([Bugün saat 16:00'da Oktay'la buluşacağım.][I am going to meet Oktay at 4:00 o'clock. ]). Özne eğer 3. tekil kişi ise (he/she/it) ; özneden sonra "is" yardımcı fiili kullanılır, daha sonra "going to" kalıbı, daha sonra da fiil kullanılır ([Dönem ödevini cuma günü teslim edecek.][She is going to hand over her term-work next Friday.]). Diğer bütün öznelerde (we/you/they) ; özneden sonra "are" yardımcı fiili kullanılır, daha sonra "going to" kalıbı ve sonrada fiil kullanılır ([İleri seviye için bir web sitesi hazırlayacağız.][We are going to prepare a web site for advanced level.]).

Olumsuz (Negative) cümle kurarken kuralımız;

''Subject + am/is/are + not + going to + verb + complement''

şeklindedir. Özneden sonra özneye bağlı olarak "am/is/are" yardımcı fiili konur, arkasından olumsuzluk eki olan "not" getirilir. Ve fiil daha sonra eklenir ([Annem pazar günü pikniğe gelmeyecek][My mother isn't (is not) going to come to picnic on Sunday.]).

Soru (Question) cümlelerinde kullanacağımız kural ise;

''Am/is/are + subject + going to + verb + complement + ?''

şeklindedir. Cümleye, özneye bağlı olarak koyacağımız "am/is/are" yardımcı fiillerinden biriyle başlarız, daha sonra özne ve sonra da "going to" + fiil bölümünü ekleriz ([Cumartesi günü partime gelecek misin?][Are you going to come to my party on Saturday?])

Examples
"Will" to Express a Voluntary Action
A: I'm really hungry.
B: I'll make some sandwiches.
A: I'm so tired. I'm about to fall asleep.
B: I'll get you some coffee.
A: The phone is ringing.
B: I'll get it.
"Will" to Express a Promise
I will call you when I arrive.
If I am elected President of Turkey, I will make sure everyone has access to inexpensive health insurance.
I promise I will not tell him about the surprise party.
"Be going to" to Express a Plan
He is going to spend his vacation in Hawaii.
We are going to meet each other tonight at 6:00 PM.
A: Who is going to make Ali's birthday cake?
B: Arzu is going to make Ali's birthday cake
"Will" or "Be Going to" to Express a Prediction
The year 2000 will be a very interesting year.
The year 2000 is going to be a very interesting year.
John Smith will be the next President.
John Smith is going to be the next President.
The movie "Hamam" will win several Academy Awards.
The movie "Hamam" is going to win several Academy Awards.


Kullanılan Zaman Zarfları
Bu tense'de de zaman zarfları genelde cümlenin sonunda kullanılır. En çok kullanılan zaman zarfları "tomorrow, next (week, month, year, etc.), later, soon, again, in an hour, in two weeks, etc."dır.


Anlamını bilmediğiniz kelimeler için online sözlüğü kullanabilirsiniz...
Anasayfa
Önceki Ders Dersler Anasayfa Sonraki Ders