Home Beginner Intermediate Advanced Quizzes
Site henüz yapım aşamasındadır. Okuldaki öğrencilerimin faydalanması için ders konuları ve sınavlar eklenmiştir.
Home > Intermediate > Past Continuous Tense

Past Continuous Tense
Positive
Negative
Question
I
was
writing a letter
I
wasn't
writing a letter
Was*
I
writing a letter?
You
were
writing a letter
You
weren't
writing a letter
Were
you
writing a letter?
He
was
writing a letter
He
wasn't
writing a letter
Was
he
writing a letter?
She
was
writing a letter
She
wasn't
writing a letter
Was
she
writing a letter?
It
was
writing a letter
It
wasn't
writing a letter
Was
it
writing a letter?
We
were
writing a letter
We
weren't
writing a letter
Were
we
writing a letter?
You
were
writing a letter
You
weren't
writing a letter
Were
you
writing a letter?
They
were
writing a letter
They
weren't
writing a letter
Were
they
writing a letter?
* Konuşma esnasında 1. tekil kişi (I) ile soru sorulurken "were" de kullanılır.

Kullanımı (Usage)

1. Geçmişte bir zamanda başlayıp bir süre devam eden olayları anlatırken kullanılır. ([Geçen yıl bu zamanlar İngilizce çalışıyordum.][I was studying English at this time last year.])
2.
Uzun süre olan bir eylemin yarıda kesilmesi durumunda kullanılır. ([Ahmet çağırdığında televizyon izliyordum][I was watching TV when Ahmet called.])
3. Birbirinden farklı iki olayın aynı zaman diliminde olduğu durumlarda kullanılır ([ Veli Akşam yemeğini hazırlarken televizyon seyrediyordum. ][I was watching TV while Veli was making dinner])
4. İstenmeyen tekrarlarda ve kızgınlık belirten durumlarda "always" ile birlikte kullanılır ([Arda sürekli Bora'yı şikayet ederdi.][Arda was always complaining about Bora.])


Kuralları

Tablodan da anlaşılacağı gibi Affirmative(positive)[olumlu]cümle kurarken kural;

''Subject + was/were + verb(ing) + complement''

şeklindedir. Özne eğer I, he, she, it' den biriyse; ardından "was" kalıbı kullanılır. Daha sonrada fiile "ing" takısı getirilir ve kulllanılır ([Sen televizyon seyrederken ben coğrafya çalışıyordum][I was studying Geography while you were watching TV]). Diğer öznelerden (we/you/they) sonra ise "were" kalıbı kullanılır ve fiile "ing" takısı eklenerek kullanılır. ([Dilek ve Hülya her zaman sınıfa geç gelirlerdi][Dilek and Hülya were always coming to class late]). Bazı özel durumlarda fiile "-ing" takısı getirilirken değişiklikler olur. Ayrıntılı bilgi için

               Olumsuz (Negative) cümle kurarken kuralımız;

''Subject + wasn't/weren't + verb(ing) + complement''

şeklindedir. Tablodanda anlaşılacağı gibi olumlu (Positive) cümleden tek farkı;was/were'den sonra "not" olumsuzluk ekinin getirilmesidir. ([Evden dışarı çıktığımda yağmur yağmıyordu.][It wasn't raining when I went out of house]).

Soru (Question) cümlelerinde kullanacağımız kural ise;

"Was/were + subject + verb(ing) + complement + ?''

şeklindedir. Özne eğer I, he, she, it'den biri ise cümlenin başına "was" kalıbı getirilir, daha sonra özne ve arkasından da fiil + ing getirilir. ([Ağrı Dağı'na tırmanırken kar yağıyor muydu?][Was it snowing while you were climbing to Mount Ararat?]) Özne eğer we/you/they'den biri ise "were kalıbı başa gelir, daha sonra özne ve arkasından fiil + ing gelir ([Dün sabah nereden geliyordun?][Where were you coming from yesterday morning?])


Examples

Interrupted Action in the Past
I was watching TV when she called.
While we were having a picnic, it started to rain.
While Mehmet was sleeping last night, someone stole his car.
Parallel Actions
I was studying while he was making dinner.
While Aylin was reading a book, Özgür was watching television.
They were eating dinner, discussing their plans and having a good time.
Specific Time as an Interruption
Last night at 6 p.m., I was eating dinner.
At midnight, we were still walking along the beach to find a hotel.
Last year, my sister was looking for a better good job.
Repetition and Irritation with "Always"
He was always talking. He annoyed everyone.
I didn't like them because they were always complaining.
Bora was always cheating.


When and While

Geçmişte devam etmekte olan bir eylem sırasında bir başka eylem olmuşsa, "when" veya "while" bağlaçları kullanılabilir.

I was having breakfast when the visitors arrived.

I saw George while he was doing shopping.

When

"When" ile kurulmuş bir zarf cümleciği (adverbial clause), genellikle temel cümledeki (main clause) eylemin devam etmekte olduğu zamanı açıklar. "Bir eylem olduğunda bir başka eylem oluyordu" biçiminde bir anlam taşır.Bu nedenle "when" in bağlı bulunduğu cümlede Simple Past, temel cümlede ise Past Continuous kullanılır.

When + Simple Past , Past Continuous

I was reading when he came.

When I went out, it was raining.

They were arguing when I entered the room.

"When" arka arkaya yapılmış eylemleri anlatmak için de kullanılır. Bu durumda her iki cümleninde tense'i Simple Past'dır.

When + Simple Past, Simple Past

When he arrived, we went into the cinema.

(First he came. Then we entered the cinema.)

When he left work, he got on a bus and went home.

While

"While" cümleciği genellikle, temel cümledeki eylem sırasında devam etmekte olan bir başka eylemi anlatmak için kullanılır. Bu nedenle, "while" in bağlı bulunduğu cümle Past Continuous, temel cümle ise Simple Past'dır.

While + Past Continuous , Simple Past

I left home while my parents were sleeping.

I took a photograph while you weren't looking.

"While" cümleciği, temel cümledeki eylemle aynı anda olan bir eylemi anlatmak için de kullanılır. Bu durumda her iki cümle de Simple Past Tense ile kurulur.

While + Simple Past , Simple Past

I sang while I washed the dish.

She watched me while I made the cake.

"While" birbirine paralel devam eden iki eylemi anlatmak için de kullanılır.

While + Past Continuous , Past Continuous

While the teacher was lecturing, the students were talking among themselves.

I was studying while everybody at home was sleeping.

"While" ile aynı anlamı veren bir diğer bağlaç "as" dir.

While I was coming here, I ran into an old friend.

As I was coming here, I ran into an old friend.

I had a look at the old magazines while / as I waited at the doctor's.


Kullanılan Zaman Zarfları
Simple Past Tense'de kullanılan çoğu zaman zarfı bu tense'de de kullanılır. En çok kullanılanlar " at this time(yesterday, last year, last week, etc), last, ago, yesterday, when, while, as, just as, etc..."


Anlamını bilmediğiniz kelimeler için online sözlüğü kullanabilirsiniz...
Anasayfa
Önceki Ders Dersler Anasayfa Sonraki Ders