Özel Durumlar

"-ed"

Fiilin 2. veya 3. halini kullanacağımız zamanlarda; fiil düzensiz (irregular) ise 2. veya 3. halini mutlaka bilmemiz gerekir(drive - drove - driven). Fiil eğer düzenli ise fiilden hemen sonra "-ed" takısını eklememiz gerekir. (washed). Bazı durumlarda fiilin sonuna tek bir "-ed" eklemek telaffuz problemleri doğuracağı için fiilin kökünde veya ekde değişiklik yapılır.

Buradaki kurallar düzenli fiiller içindir. Düzensiz fiillerin 2. ve 3. hallerini bilmek zorundayız.

"-ied"

Fiilin sonu "-y" harfi ile bitiyorsa ve sondan önceki harf eğer sessiz bir harf ise 2. veya 3. haline dönüştürürken sondaki "-y" harfi kaldırılır, devamında "-ied" kullanılır.

study - studied cry - cried carry - carried


*Eğer fiilin sonu "-y" ile bittiği halde sondan önceki harf sesli bir harfse "-ed" takısı değişikliğe uğramadan kullanılır.

play - played

"-d"

Eğer fiil "-e" harfi ile bitiyorsa "-ed" takısı eklenirken ikinci kez "e" kullanılmaz. Fiilin sonuna sadece "-d" eklenir.

use - used save - saved close - closed

"-ed"

Bir sessiz + bir sesli + bir sessiz harften oluşan kısa fiillerde, sondaki sessiz harf çift yazılır.

grab - grabbed stop - stopped beg - begged

 


"-ing"

Süreklilik ifade eden zamanlarda veya fiilin isimleştirildiği durumlarda; fiilin sonuna "-ing" takısı getirilir. Bazı durumlarda "-ing" takısı eklemek telaffuz problemleri oluşturacağı için fiilin kökünde veya ekde değişiklik yapılır.

"-ying"

Fiilin sonu "-ie" harfleri ile bitiyorsa; "-ing" takısı getirilirken, sondaki "-ie" harfleri kaldırılır yerine "-ying" takısı kullanılır.

lie - lying die - dying tie - tying

"-ing"

Fiilin sonu "-e" harfi ile bitiyorsa; "-ing" takısı getirilirken, sondaki "-e" harfi kaldırılır.

make - making write - writing come - coming

"-ing"

Sonu bir sesli harf + bir sessiz harfle biten fiiller "-ing" takısı getirilirken sondaki harfler iki defa kullanılır.

dig - digging run - running swim - swimming cut - cutting stop - stopping

İki veya daha fazla heceli fiillerde vurgu 1. hecedeyse sondaki sessiz harf tek yazılır; 2. hecedeyse çift yazılır.

listen - listening happen - happening prefer - preferring control - controlling

"-s"

Geniş zamanda ve tekil isimleri çoğullaştıracağımız zaman kelimenin sonuna "-s" takısı getirilir. Fakat bazı durumlarda telaffuz problemleri doğmaktadır. Bu tür durumlarda kelime kökünde veya ekde değişiklik yapılır.

"-es"

Kelimenin sonu "-s, -ss, -ch, -sh, -x, -o" ile bitiyorsa "-s" takısı getirilirken, "-es" kullanılır.

bus - buses dress - dresses watch - watches
wash - washes box - boxes tomato - tomatoes

"-ies"

Kelimenin sonu "-y" harfi ile bitiyorsa ve sondan önceki harfi sessiz bir harf ise; "-s" takısı getirilirken sondaki "-y" harfi kaldırılır ve "-ies" takısı getirilir.

cry - cries baby - babies fly - flies

 

*Eğer kelimenin sonu "-y" ile bittiği halde sondan önceki harf sesli bir harfse "-s" takısı değişikliğe uğramadan kullanılır.

boy - boys play - plays

"-ves"

Eğer kelimenin sonu "-f" veya "-fe" ile bitiyorsa "-s" takısı eklenirken; sondaki "-f" veya "-fe" kaldırılır yerine "-ves" takısı getirilir.

wife - wives knife - knives thief - thieves leaf - leaves

Has

Geniş zamanda "have" fiiline "s" takısı eklenirken "has" olarak kullanılır.

My father always has a shower after he comes home.
Ahmet has got four pencils in his pencil-case.

Anlamını bilmediğiniz kelimeler için online sözlüğü kullanabilirsiniz...

Kapat